Hội Đồng Trường

Hội Đồng Trường

DANH SÁCH

Thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Hải Phòng khóa II

(Tính đến ngày 29/01/2024)

I. THÀNH VIÊN TRONG TRƯỜNG: 11 NGƯỜI

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

Chức danh/
Trình độ chuyên môn

1.     

Bà Nguyễn Thị Hiên

Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Hải Phòng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

2.     

Ông Đoàn Quang Mạnh

Giảng viên Khoa Toán

Tiến sĩ

3.     

Ông Trần Quốc Tuấn

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng

Tiến sĩ

4.     

Ông Nguyễn Thế Huệ

Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Hải Phòng, Phó Trưởng phòng  phụ trách Phòng Tổ chức Cán bộ

Tiến sĩ

5.     

Ông Trần Văn Trọng

Trưởng phòng Đào tạo

Tiến sĩ

6.     

Bà Võ Thị Thu Hà

Giảng viên Khoa Du lịch

Tiến sĩ

7.     

Ông Đỗ Minh Thụy

Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Tiến sĩ

9.     

Ông Bùi Bá Khiêm

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

10.         

Ông Nguyễn Duy Long

Kế toán trưởng, Phòng Kế hoạch Tài chính

Thạc sĩ

11.         

Ông Phạm Khánh Toàn

Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng trường

Thạc sĩ

 

 

II. THÀNH VIÊN NGOÀI TRƯỜNG: 06 NGƯỜI

          1. Đại diện của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng: 01 người

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

Chức danh/
Trình độ chuyên môn

1.     

Ông Trần Huy Kiên

Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng

Thạc sĩ

 

2. Đại diện của cộng đồng xã hội: 05 người

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

Chức danh/
Trình độ chuyên môn

1.       

Bà Đỗ Thị Hòa

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

Tiến sĩ

2.       

Ông Phạm Tiến Dũng

Giám đốc Kho bạc

Thạc sĩ

3.       

Ông Hoàng Hải Vương

Giám đốc Vùng, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Thạc sĩ

4.       

Ông Nguyễn Đức Tuấn

Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên

Kỹ sư

5.       

Ông Phạm Vũ Hoàng

Tổng Quản lý chi nhánh Premier Village Hạ Long Bay Resort – Công ty Cổ phần Sun Hospitatily Group

Cử nhân

          (Danh sách này có 17 người)./.

 

 

 

Bình luận
Đăng ký / Đăng nhậpđể gửi bình luận
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên